ام تیک تک

ام تیک

ایده جالب فورد تا 2050

فورد امروز قول داد تا سال ۲۰۵۰ آلودگی کربنی خودش را صفر کند، هدفی که این شرکت خودروسازی را در راستای اهداف تعیین‌شده در قرارداد آب و هوایی پاریس قرار خواهد داد. این شرکت برای تحقق هدف خود، باید خروجی گازهای گلخانه‌ای خود را کم کرده و روش‌هایی برای حذف هرگونه آلودگی که مسئول آن …

ایده جالب فورد تا 2050 ادامه »