کمی اطلاعات در مورد ما

حاصل ام تیک

حاصل ام تیک : ام تیک مگ و ام تیک شاپ و درنا بی اس کو و …

ام تیک حامی خلیج فارس

بدون هیچ تردیدی نام درست جغرافیایی آن در طول تاریخ خلیج فارس است…

ام تیک در آپارات

مربوط به ام تیک

اعداد و ارقام

100
تعداد کامنت های متوسط روز
1000
میانگین فروش متوسط در یک ساعت
200
تعداد ایمیل روزانه
10100
میزان دنبال کنندگان اینستاگرام
M TIK MAG

ام تیک مگ

اخبار و مقالات بر روز و اخبار در مورد گروه ام تیک
M TIK NEWS